Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie modernizacji trasy tramwajowej na Ratajach

Modernizacja trasy tramwajowej na Ratajach. Sprawdź, które warianty zostaną zrealizowane.
W związku z zakończonym procesem konsultacji społecznych koncepcji przebudowy trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze, przekazujemy informacje na temat wybranych do dalszego projektowania wariantów koncepcyjnych.
Modernizacja obejmie odcinek trasy tramwajowej w ciągu ul. Kórnickiej (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do os. Lecha - bez tunelu) oraz w ciągu ul. Żegrze (od os. Lecha do ronda Żegrze). Generalnym założeniem jest wykonanie torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych.
W ramach projektu uwzględniony zostanie także ruch pieszo-rowerowy oraz drogowy. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia przystanków będą tworzyć spójną kompozycyjnie całość oraz będą charakteryzować się funkcjonalnością, zapewniającą wysoki komfort pasażerom.
Koncepcja w ubiegłym roku została przedstawiona mieszkańcom, którzy zgłaszali swoje uwagi. Postulaty zostały przeanalizowane pod kątem technicznym. W związku z tym pojawiły się dwa warianty koncepcyjne:
Przystanek "Kórnicka" pozostaje w obecnej lokalizacji, zgodnie z postulatami strony społecznej oraz opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu; zostanie jednak kompleksowo zmodernizowany i wydłużony do długości krawędzi peronowej = 45,0 m.
Przystanek "Polanka" z uwagi na postępujący rozwój zabudowy mieszkaniowej, uchwały Wspólnot Mieszkaniowych ul. Milczańskiej i Rady Osiedla Rataje, opinię Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (w tym zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz analizę zasięgu przestrzennego przystanku, zdecydowano o rozsunięciu istniejących peronów i utworzenie - zamiast jednego - dwóch przystanków:
·    "Polanka I", który zlokalizowany będzie bliżej istniejącego przejazdu drogowego w ciągu ulic Katowicka i Milczańska (przejazd - zgodnie z postulatami mieszkańców oraz zapisami planu miejscowego - zostanie zamknięty dla samochodów - pozostanie wyłącznie przejście pieszo-rowerowe przez torowisko tramwajowe),
·    "Polanka II", który będzie zlokalizowany przy osiedlu Zielony Taras.
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców os. Polanka, przystanek "Polanka I" został zaprojektowany po wschodniej stronie przejścia przez torowisko, bliżej osiedla, co nie będzie miało istotnego wpływu na długość dojścia mieszkańców centralnej części osiedla w porównaniu ze stanem istniejącym, a dzięki dodaniu dodatkowego przystanku ("Polanka II") znacznie zwiększy się dostępność mieszkańców pozostałych osiedli do tramwaju.
Przystanek "os. Tysiąclecia" (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zostanie w pełni zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przystanek "os. Czecha" - zgodnie z postulatami strony społecznej - pozostanie w dotychczasowej lokalizacji, zostanie w pełni zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pojawi się dodatkowe dojście - przejście dla pieszych - w poziomie jezdni ul. Chartowo). Dodatkowo, dzięki korektom projektowym, przystanek zostanie przebudowany do standardu zintegrowanego przystanku tramwajowo-autobusowego, co ułatwi przesiadki.
Przystanki w ciągu ul. Żegrze pozostają w obecnych lokalizacjach, zostaną zmodernizowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przebudowa ronda Żegrze zostanie przeprowadzona pod kątem planowanego wydłużenia trasy tramwajowej w ciągu ul. Unii Lubelskiej do nowej pętli "Falista". Na rondzie zostanie zlikwidowane przejście podziemne, które zostanie zastąpione przez przejście dla pieszych w poziomie jezdni ul. Hetmańskiej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej