Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Zapraszamy do udziału w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Poznania konsultacjach społecznych, które prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko konsultowanego projektu. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do powyższego projektu dokumentu i prognozy.

Konsultacje społeczne trwać będą 30 dni, w okresie od 14 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 r.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 sierpnia 2017 o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w sali sesyjnej nr 2.

Opinie, uwagi i propozycje do projektu dokumentu, zamieszczone na formularzu konsultacyjnym, można składać od 14 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 roku:

a) w formie papierowej na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania);

b) w formie elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@um.poznan.pl (w tytule wiadomości prosimy podać nazwę: "Uwagi do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Poznania");

c) ustnie: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30 w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 412 (IV piętro).

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania wraz z mapą i Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępne są do wglądu w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30;

Ponadto wszystkie wyżej podane dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.poznan.pl/news w zakładce Komunikaty dotyczące rewitalizacji TUTAJ oraz na na oficjalnej stronie internetowej Miasta, na portalu "Odnowa" www.poznan.pl/odnowa w zakładce Rewitalizacja - dokumenty - Gminny program rewitalizacji TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej