Raport z przebiegu konsultacji dotyczących Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2015 - 2020

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 29 września do 13 października 2015 r.

Pisemne uwagi i propozycje do projektu Programu można było składać drogą elektroniczną do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Do udziału w konsultacjach społecznych zostali zaproszeni mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli 18 rok życia, w szczególności rodzice wychowujący dzieci do lat 3.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej