Raport z przebiegu konsultacji dotyczących propozycji wytycznych programowych do konkursu w sprawie modernizacji Rynku Łazarskiego

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 02 do 16 grudnia 2015 r.

Adresowane były do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poznania,  zwłaszcza Osiedla Św. Łazarz, kupców handlujących na Rynku Łazarskim, organizacji społecznych, kulturalnych działających na terenie Osiedla, przedstawicieli Rady Osiedla Św. Łazarz.

02 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne służące zaprezentowaniu wytycznych programowych Zwięzłego Dokumentu do planowanego konkursu w sprawie  modernizacji Rynku Łazarskiego.

W terminie od 03 do 16 grudnia 2015 r. można było składać  do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta pisemne uwagi i propozycje dotyczące wytycznych programowych (Zwięzłego Dokumentu).

W dniach od 03 do 16 grudnia 2015 r. przeprowadzona została również ankieta  internetowa mająca na celu zebranie informacji i opinii dotyczących aktualnego korzystania z Rynku Łazarskiego oraz preferowanych kierunków jego modernizacji.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej