Wyniki Ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

31 marca zakończyła się ewaluacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
Celem była ocena ubiegłorocznej edycji oraz ulepszenie zasad i funkcjonowania tego procesu w następnych odsłonach.

Szeroko zakrojona ewaluacja objęła 1000 osób, w tym 851 w formie wywiadów i 138 w ramach 12 spotkań ewaluacyjnych, 8 w ramach wywiadów pogłębionych, 3 uwagi zgłoszone zostały na piśmie. Łącznie zebrano 32 300 opinii o działaniu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do udziału w procesie ewaluacji zaproszono:

 • Radnych miejskich - przedstawicieli wszystkich klubów oraz trzech odpowiednich komisji Rady Miasta Poznania (Samorządowej, Rewizyjnej, Doraźnej Legislacyjnej), 
 • Radnych Osiedli - przedstawicieli wszystkich Rad Osiedli,
 • Pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za realizację PBO16 oraz zaangażowanych w prace nad PBO16 (dyrektorów, kierowników i pracowników wydziałów merytorycznych i miejskich jednostek organizacyjnych zaangażowanych w proces opiniowania wniosków),
 • Członków Zespołu ds. PBO16,
 • Wnioskodawców:
 • którzy złożyli wnioski do PBO16, które zostały odrzucone,
 • którzy złożyli wnioski do PBO16, które zostały poddane głosowaniu,
 • Mieszkańców Poznania:
 • ogół mieszkańców  w wieku 16+,
 • mieszkańców biorących udział w głosowaniu w PBO16,  
 • przedstawicieli Organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką i udziałem w PBO,
 • Seniorów. 

Dzięki ewaluacji wypracowano m.in. rekomendacje dotyczące składu zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zakresu jego kompetencji. Wskazano preferowany sposób podziału środków i metod głosowania oraz zmianę harmonogramu PBO. Zwrócono uwagę na zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego. Część z tych zmian to zmiany długofalowe, ale proces ich wdrażania rozpocznie się już w tegorocznej edycji.

Ewaluacja wskazała również, że 70% poznaniaków zna budżet obywatelski, a 93% uznaje go za dobry pomysł.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej