Ewaluacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Wdrażanie innowacji społecznych (a taką jest PBO) zawsze jest wyzwaniem wymagającym stałego monitorowania i wprowadzania korekt, pozwalających na optymalne osiąganie celów stawianych przed budżetem obywatelskim.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, dlatego tak ważnym elementem jest zewnętrzna ewaluacja zeszłorocznej jego edycji. Ewaluację tę przeprowadzi na zlecenie UMP do dnia 30 marca firma Brand Experience, posiadająca doświadczenie w tego typu badaniach.

Zasadniczymi celami procesu ewaluacji są:

 • ocena, na ile PBO realizuje stawiane przed nim cele,
 • ustalenie, co można ulepszyć lub zmienić w Poznańskim Budżecie Obywatelskim,
  aby stawał się coraz lepszym narzędziem budowania społeczeństwa obywatelskiego, miejskiej wspólnoty oraz pozwalał mieszkańcom Poznania wpływać na realizację działań/ projektów podnoszących jakość życia i ulepszających przestrzeń miejską.

Głównym założeniem rozpoczynającego się procesu ewaluacji jest jego "uspołecznienie" poprzez zaproszenie do dyskusji interesariuszy projektu, radnych miejskich i osiedlowych oraz wszystkich mieszkańców Poznania, którzy zechcą się podzielić opiniami o minionej edycji budżetu obywatelskiego i pomysłami na jego najbliższą edycję. Cały proces badań ewaluacyjnych będzie przebiegał w następujący sposób:

 • w dniach 7 - 11 marca zaplanowano 5 spotkań warsztatowych dla mieszkańców Poznania, na które zapraszamy:
  • mieszkańców Wildy - 7 marca o godz. 17.30 w SP nr 5, ul. Traugutta 42.
  • mieszkańców Nowego Miasta - 8 marca o godz. 17:30 w ZSO nr 4, os. Czecha 59.
  • mieszkańców Jeżyc - 9 marca o godz. 17:30 w Centrum Amarant, ul. Słowackiego 19.
  • mieszkańców Grunwaldu - 10 marca o godz. 17:30 w ZSH, ul. Śniadeckich 54/58.
  • mieszkańców Starego Miasta - 11 marca o godz. 17:30 w Sali Białej UMP, plac Kolegiacki 17;
 • zorganizowane zostanie 7 ewaluacyjnych spotkań warsztatowych z udziałem: wnioskodawców w minionej edycji PBO, przedstawicieli Rad Osiedli, pracowników Urzędu Miasta uczestniczących w PBO na różnych jego etapach, przedstawicieli organizacji pozarządowych, seniorów, członków Zespołu ds. PBO16;
 • przeprowadzone zostaną wywiady ewaluacyjne z przedstawicielami Klubów Rady Miasta
  i wybranych Komisji Rady Miasta;
 • do przedstawicieli wszystkich w/w grup zostanie wysłana ewaluacyjna ankieta internetowa;
 • w dniach 1 - 13 marca dostępna będzie ankieta ewaluacyjna, do której wypełnienia zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 • uwagi do minionej edycji budżetu i pomysły do jego kolejnej edycji można także przesłać
  na adres e-mail: budzet2016@um.poznan.pl;
 • w dniach 2 - 13 marca zostanie przeprowadzone telefoniczne badanie ewaluacyjne
  dla mieszkańców Poznania - prosimy bardzo o udział w nim i podzielenie się swoimi uwagami;
 • przeanalizowana zostanie dostępna dokumentacja PBO16;
 • zebrane dane zostaną porównane z dostępnymi danymi dotyczącymi budżetów obywatelskich realizowanych w innych polskich miastach;
 • cały proces ewaluacji zostanie zakończonych prezentacją wyników połączoną z warsztatem wypracowywania Zasad PBO17.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracujemy zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, pozwalające nam na sprawną realizację tego projektu w kolejnych edycjach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej