Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Rybaki

Konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miejskich trwały od 06 kwietnia do 25 kwietnia 2017 r.

Konsultacje społeczne adresowane były do wszystkich mieszkańców Poznania, w szczególności mieszkańców Osiedla Stare Miasto, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji.

Przedmiotem konsultacji była dyskusja m.in. o kierunku ruchu na ul. Strzałowej i ul. Rybaki, sposobie parkowania samochodów, lokalizacji zieleni i małej architektury, wymianie oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ulicy Rybaki.

Celem przeprowadzanych konsultacji było zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag mieszkańców, interesariuszy oraz pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian.

Podczas konsultacji społecznych można było składać uwagi i propozycje dotyczące koncepcji przebudowy ulicy Rybaki, będącej przedmiotem konsultacji w forrmie elektronicznej do Zarządu Dróg Miejskich na adres: rybaki@zdm.poznan.pl

Mieszkańcy mogli uczestniczyć w spotkaniu warsztatowym, które odbyło się 06 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17.

25  kwietnia 2017 zorganizowano sondaż uliczny w punkcie konsultacyjnym dotyczący planowanych zmian a 04 maja 2017 spotkanie podsumowujące przeprowadzone konsultacje.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej raportem Zarządu Dróg Miejskich  podsumowującym przeprowadzone konsultacje oraz wynikami sondażu ulicznego.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej