Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956

Konsultacje społeczne Zarządu Transportu Miejskiego trwały od 03 do 27 kwietnia 2017 r.

Konsultacje dotyczyły przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcicie i 28 Czerwca 1956 na odcinku od dawnego Dworca PKS do ul. Kilińskiego/Krzyżowej.

Głównymi założeniami inwestycji była:

- kompleksowa przebudowa układu torowo - drogowego, będącego głównym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy Centrum Miasta, Wildą i Dębcem,

- ograniczenia emisji hałasu i wibracji w ciągu trasy tramwajowej w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.,

- dostosowanie infrastruktury przystankowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności,

- promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego: pieszego i rowerowego,

- uprzywilejowanie w organizacji ruchu dla komunikacji tramwajowej,

- stworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom.

Celem Konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Poznania, interesariuszy i Rady Osiedla Wilda na temat przedstawionego projektu.

Konsultacje społeczne adresowane były do wszystkich mieszkańców Poznania, w szczególności mieszkańców Osiedla Wilda.

Podczas konsultacji społecznych można było składać uwagi i wnioski do proponowanej koncepcji pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Inwestycji i Eksploatacji Infrastruktury, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie od 03 do 21 kwietnia 2017 r.

W celu pozyskania dodatkowych informacji można było skontaktować się z:

Ø      Kierownikiem Projektu -Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Ø      Dział Inwestycji i Eksploatacji Infrastruktury Zarządu Transportu Miejskiego,

Mieszkańcy mogli również wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, interesariuszami, ekspertami i organami Osiedla Wilda. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 przy ul. Św. Jerzego 6/10.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej raportem  podsumowującym przeprowadzone konsultacje.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej