Raport z przebiegu konsultacji dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Poznania - osiedli

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 07 do 21 grudnia 2015 r.

Pisemne opinie, uwagi i propozycje do projektów statów osiedli można było składać:

- drogą elektroniczną na adres: wjpm@um.poznan.pl,

- listownie na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,

- osobiście w Oddziałach Wydziału WJPM.

Do udziału w konsultacjach społecznych zostali zaproszeni mieszkańcy Poznania, w odniesieniu do statutu Osiedla, na obszarze, którego zamieszkują.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej