Konsultacje Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących wdrażania systemu PEKA.

Celem spotkań jest:

  •     rozpowszechnianie wiedzy w zakresie działania systemu PEKA
  •     zapoznanie nueszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie podstawowych założeń,
  •     zebranie opinii na temat systemu PEKA

Harmonogram najbliższych spotkań przedstawia się następująco:

  • 4.04.2014 r. godz. 14:00, DK Orle Gniazdo, os. Lecha 43
  • 5-6.04.2014 r. Targi Aktywni 50+, MTP Poznań
  • 15.04.2014 r. godz. 16:30, Rada Osiedla Junikowo, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 54, ul.Małoszyńska 38