Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021"

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Wydzial Zdrowia i Spraw Społecznych UMP dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia  programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017 - 2021".

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021", w tym w szczególności kierunki
i działania, które będą realizowane do 2021 roku przez Miasto Poznań w celu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu uchwały.

Konsultacje spoleczne obejmują teren całego miasta, a uczestniczć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Poznania.

Pisemne uwagi i propozycje do projektu uchwały, będącego przedmiotem konsultacji można składać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową na adres: wziss@um.poznan.pl, w terminie od 12 września 2017 roku do 26 września 2017 r.

Projekt Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój nr 313). Dokument zostanie zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania TUTAJ.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wszelkich i przyjmowania opinii jest stanowisko ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 58 58.

Dodatkowo, projekt uchwały wraz z Programem wyłożony zostanie w Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24. Dokument dostępny będzie w godzinach pracy Centrum, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00. Pracownicy Centrum służyć będą pomocą w wysyłaniu wersji elektronicznej przygotowanych uwag i opinii.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017 - 2021" i wzięcia udziału w konsultacjach.

Załączniki