Strategia Zintegrowanych Inwestycji w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania".
Strategia ta jest egzemplifikacją Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. przyjętej w 2011 roku przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzeszające obecnie Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz 21 gminy miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
Strategia zawiera propozycje działań możliwych do realizacji w ramach nowego instrumentu finansowego Unii Europejskiej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Działań, które w perspektywie 2020 r. mają zapewnić większą spójność przestrzenną obszaru funkcjonalnego Poznania oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych, a co się z tym wiąże, wyższej jakości życia mieszkańców całej Metropolii.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zakłada się realizację 10 projektów strategicznych. Zawierają one spójny zestaw działań służących zrównoważonemu rozwojowi oraz długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Opinie do projektu można zgłaszać w terminie od 26 maja do 20 czerwca 2014 r. poprzez wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza: drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Projekt dokumentu poddany pod konsultacje znajduje się w załączniku.

Załączniki