Raport z przebiegu Konsultacji społecznych dotyczące programu rozwoju infrastruktury rowerowej

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 05 do 25 października 2016 r.

Adresowane były do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poznania- uczestników ruchu drogowego, czlonków rad osiedli oraz użytkowników rowerów i organizacji ich reprezentujących.

Konsultacji podlegał program rozwoju infrastruktury rowerowej do roku 2022 z perspektywą do roku 2025.

 Celem konsultacji było potwierdzenie lub skorygowanie zestawu tras do realizacji oraz dopracowanie projektu dokumentu tak aby wypracowany zestaw tras ujętych w programie zawieral trasy o najwyższym priorytecie realizacyjnym.

W terminie od 05 do 25 października 2016 r. można było składać drogą elektroniczną pisemne uwagi i propozycje do projektu programu infrastuktury rowerowej, będącego przedmiotem konsultacji  do Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Pisemne uwagi i propozycje możnabyło składać w formie elektronicznej, poprzez skrzynkę mailową oraz w formie papierowej po wyznaczonych spotkaniach informacyjnych i warsztatowych dotyczących tematu konsultacji.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej