Konsultacje społeczne w sprawie projektu rewitalizacji targowiska na ul. Świt

Konsultacje społeczne miały na celu poinformowanie najważniejszych grup interesariuszy projektu - kupców i mieszkańców dzielnicy Grunwald o planach inwestycyjnych oraz zebranie opinii zainteresowanych grup na temat planowanej inwestycji.

Program konsultacji obejmował organizację dwóch spotkań informacyjnych dla kupców, z udziałem przedstawicieli Spółki Targowiska oraz Miasta Poznania oraz badania opinii kupców i mieszkańców Grunwaldu, z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego i ankiety "ulicznej" przeprowadzonej w punkcie konsultacyjnym na terenie Targowiska Świt.

Harmonogram konsultacji społecznych obejmował prowadzenie działań komunikacyjnych w okresie od 17 września do 16 października 2014 roku. W tym czasie zorganizowano następujące działania adresowane do trzy zasadniczych grup interesariuszy:

  • Spotkanie informacyjne z kupcami handlującymi na Targowisku Świt;
  • Badanie opinii kupców z Targowiska Świt (kwestionariusz wywiadu i ankieta)
  • Badanie opinii mieszkańców dzielnicy Grunwald (ankieta "uliczna" w punkcie konsultacyjnym z elementami procesu typu DIP1)
  • Spotkanie informacyjne z kupcami handlujących na Targowisku przy ul. Dolna Wilda, jako grupy handlowców potencjalnie zainteresowanych wynajęciem stoisk w nowej hali targowej przy ul. Świt;
  • Badanie opinii kupców z Targowiska Dolna Wilda (kwestionariusz wywiadu).

Załączniki