Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu pomnika Brata Kurkowego

Konsultacje społeczne Wydziału Urbanistyki i Architektury trwały od 23 marca do 12 kwietnia 2017 r.

Zgodnie  z Zarządzeniem nr 334/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, Zespół dokonuje wyboru projektu pomnika wraz z lokalizacją na podstawie oceny sądu konkursowego oraz wniosków z dyskusji publicznej.

W uzasadnionym przypadku Zespół może odstąpić od organizacji konkursu, poprzez wybór , poprzedzony publiczną debatą projektu pomnika na podstawie przedstawionej we wniosku koncepcji formy pomnika.

Przedmiotem konsultacji było zaprezentowanie projektu pomnika Brata Kurkowego zaproponowanego do umieszczenia w przestrzeni publicznej miasta. Projekt został przygotowany przez inicjatora jego budowy tj. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem przeprowadzanych konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców, interesariuszy oraz Rady Osiedla Stare Winogrady o formie pomnika, aranżacji jego otoczenia i jego lokalizacji w Parku Szelągowskim.

Konsultacje społeczne adresowane były do wszystkich mieszkańców Poznania, w szczególności mieszkańców Osiedla Stare Winogrady, członków bractw Kurkowych, ekspertów z zakresu architektury i urbanistyki.

Podczas konsultacji społecznych można było składać uwagi i propozycje do projektu pomnika, będącego przedmiotem konsultacji w forrmie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury: pomniki@um.poznan.pl.

Mieszkańcy mogli również wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, interesariuszami, ekspertami i organami Osiedla Stare Winogrady. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Łączności przy ulicy Przełajowej 4 w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej raportem  podsumowującym przeprowadzone konsultacje.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej