Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów osiedli

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców Osiedli z projektami statutów po wprowadzonych zmianach i zebranie opinii oraz uwag mieszkańców Osiedli.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od 16 czerwca do 21 lipca 2014r.
W trakcie trwania konsultacji przesłano 15 pism, łącznie z 63 uwagami.
W załączniku raport z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej