Raport z konsultacji społecznych dotyczących wytyczenia buspasów na ul. Garbary, Mostowa, Droga Dębińska

Konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miejskich trwały od 19 kwietnia do 18 maja 2017 r.

Konsultacje społeczne adresowane były do wszystkich mieszkańców Poznania, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami.

Przedmiotem konsultacji była dyskusja dotycząca wytyczenia buspadsów na ulicach Garbary, Mostowej i Drodze dębińskiej.

Celem konsultacji było zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami, poznanie opinii, uwag i sugestii mieszkańców w tym temacie. oraz pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian. Za ważny element konsultacji uznano omówienie z przedsiębiorcami lokalizacji kopert dla dostaw na ul. Garbary oraz przedyskutowanie rozwiązania dopuszczającego na buspas innych użytkowników ruchu.

Przed rozpoczęciem konsultacji Zarząd Dróg Miejskich zorganizował 23 marca 2017 r. warsztaty eksperckie, w których wzięli udział radni osiedlowi, miejscy, działacze społeczni, przedstawiciele Miejskiego Inżyniera Ruchu, straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego, Politechniki Poznańskiej, specjaliści od organizacji ruchu. Zostały przygotowane materiały informacyjne, mapki poglądowe, zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach dla przedstawicieli lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych zlokalizowanych na ulicach Garbary i Mostowej.

12 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szpitali zlokalizowanych w centrum Poznania oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Raunkowego w Poznaniu.

Podczas konsultacji społecznych można było składać uwagi i propozycje dotyczące koncepcji wytyczenia buspasów na wskazanych ulicach, będącej przedmiotem konsultacji w forrmie elektronicznej do Zarządu Dróg Miejskich na adres: buspasy@zdm.poznan.pl

Mieszkańcy mogli uczestniczyć w spotkaniu warsztatowym, które odbyło się 19 kwietnia 2017 w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 gdzie przy stolikach grupy składające się z przedstawicieli mieszkańcow,radnych, przedsiębiorców i ekspertów specjalizujących się w inżynierii ruchu dyskutowały nad ideą buspasów i wypracowaniem najlepszych rozwiązań.

17 i 18 maja 2017 zorganizowano sondaż uliczny w punkcie konsultacyjnym dotyczący planowanych zmian a 25 maja 2017 spotkanie podsumowujące przeprowadzone konsultacje.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej raportem Zarządu Dróg Miejskich  podsumowującym przeprowadzone konsultacje oraz wynikami sondażu ulicznego.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej