Spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie realizacji projektów "Rowerowy Łazarz" i "Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie"

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym dla mieszkańców z udziałem Rady Osiedla Św. Łazarz dotyczącym realizacji projektów :"Rowerowy Lazarz" i "Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie".Ww. projekty są realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przez Zarząd Dróg Miejskich.

Celem spotkania jest przede wszystkim poinformowanie mieszkańców i członków Rady Osiedla Św. Łazarz w zakresie możliwości realizacyjnych przedmiotowych projektów oraz przedstawienie koncepcji ich wykonania na Osiedlu Św. Łazarz, możliwość zgłaszania pytań, ewentualnych uwag oraz dyskusja.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania w tym Miejskiego Inżyniera Ruchu i stanowisko ds. polityki rowerowej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 16 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w Inkubatorze Kultury "PIREUS", przy ul. Głogowskiej 35.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, w szczególności mieszkańców Osiedla Św. Łazarz.