Wstępne opracowanie Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska prowadzi analizę obejmującą:

  1. Wariantową analizę możliwości zlokalizowania zakończenia trasy tramwajowej prowadzonej wzdłuż planowanej ul. Nowej Naramowickiej - na północ od pętli Wilczak. Warianty będą uwzględniać potencjalną konieczność budowy jezdni samochodowej lub brak tej konieczności, a także koszty budowy.
  2. Analizę możliwości lokalizacji parkingu lub parkingów Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy planowanej trasie tramwajowej.
  3. Analizę potencjalnych lokalizacji i sposobu ukształtowania punktów przesiadkowych między tramwajem i autobusem w ciągu planowanej trasy tramwajowej.
  4. Opracowanie wytycznych dla przeprojektowania węzła Naramowice.
  5. Opracowanie wytycznych dla projektu trasy tramwajowej na północ od pętli Wilczak w planie i w profilu.

Na tym etapie pracami kieruje dr inż. Jeremi Rychlewski z Politechniki Poznańskiej. Wyniki prac będą przedstawione do publicznej wiadomości.

W kolejnym etapie będą prowadzone analizy propozycji prowadzenia trasy tramwajowej łączącej ulicę Naramowicką z ulicą Garbary.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej