Publiczna debata na temat projektów pomników w Parku im. Romana Maciejewskiego oraz w Parku Karola Marcinkowskiego

10 marca 2016 r. wszyscy chętni mieszkańcy Poznania mogli uczestniczyć w publicznej debacie, dotyczącej projektów nowych pomników w Poznaniu.

Konsultowano następujące projekty:

1.      Pomnik Romana Maciejewskiego w Parku im. Romana Maciejewskiego.

2.      Pomnik Wypędzonych Wielkopolan przez Niemców w latach 1939 - 1945 w Parku Karola Marcinkowskiego.

Przedmiotem konsultacji było przede wszystkim zebranie opinii mieszkańców oraz ekspertów w kwestiach: koncepcji form pomników, usytuowania pomników - ich szczegółowej lokalizacji oraz aranżacji otoczenia.

Wszyscy mieszkańcy mogli również wyrazić swoją opinię drogą mailową na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania: ua@um.poznan.pl

Szczegółowy raport z debaty znajduje się w załączeniu.

Załączniki