Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy połączeń rowerowych miasta Poznania z gminą Swarzędz

25 sierpnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje koncepcji budowy połączeń rowerowych miasta Poznania z gminą Swarzędz, które prowadzi Zarząd Dróg Miejskich.

Wspomniana koncepcja obejmuje cztery warianty przebiegu dróg rowerowych łączących wschodnią część Poznania z dzielnicą Nowa Wieś w Swarzędzu.

Warianty 1 i 2 wytyczone zostały wzdłuż ulic Warszawskiej i Poznańskiej. Pierwszy z nich został poprowadzony po północnej stronie ul. Warszawskiej od skrzyżowania ulic Leszka i Radziwoja w Antoninku do ul. Kirkora w Swarzędzu. Drugi, łączący te same miejsca wyznaczony został na południe od ul. Warszawskiej z wykorzystaniem istniejących dróg, ścieżek i przedeptów.

Pozostałe dwa warianty mają swój początek na skrzyżowaniu ulicy Piwnej i Kobylepole. Wariant 3 biegnie ulicą Kobylepole Borówki i Żywiczną do ul. Szumana, gdzie włącza się w istniejącą drogę dla rowerów. Ostatni z proponowanych wariantów prowadzi przez ul. Kobylepole, Borówki i Transportową do skrzyżowania z ul. Planetarną.

Szczegółowy opis wymienionych wariantów koncepcji wraz z materiałami graficznymi dostępny jest na stronie Zarządu Dróg Miejskich www.zdm.poznan.pl, w zakładce "Projekty drogowe" TUTAJ. Raport wykonawcy koncepcji znajdą Państwo również poniżej.

Konsultacje trwać będą 2 tygodnie, do 8 września 2017 r. i są prowadzone drogą elektroniczną poprzez wyznaczony w tym celu adres e-mail: droga_rowerowa@zdm.poznan.pl, na który mogą Państwo przesyłać swoje propozycje zmian i uwagi do zaprezentowanych wariantów.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki