Konsultacje społeczne dotyczące budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka wraz z bezkolizyjnym przejazdem oraz przejściem pod linią kolejową E20 - po spotkaniu

Od 24 sierpnia 2017 r. trwają konsultacje społeczne prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w Pozaniu dotyczące budowy zintegrowanego węzła transportowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Poznania oraz gminy Komorniki z planowanymi rozwiązaniami oraz poznanie ich opinii i uwag do założeń koncepcji. 

Konsultacje potrwają do 15 września 2017 r. Do tego dnia wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi lub wnioski drogą elektroniczną na adres: grunwaldzka@zdm.poznan.pl.

W środę, 6 września 2017 r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu odbyło się natomiast spotkanie z mieszkańcami, w którym udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Maciej Wudarski, Wicestarosta Poznański, pan Tomasz Łubiński, Zastępca Wójta Gminy Komorniki, pan Tomasz Stellmaszyk oraz przedstawiciele ZDM, wydziałów Urzędu Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich, Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz gminy Komorniki.

Opis oraz wizualizacje koncepcji inwestycji wraz z planem sytuacyjnym i przedstawioną na spotkaniu z mieszkańcami videoprezentacją zamieszczone zostały na stronie internetowej ZDM, w zakładce Projekty drogowe TUTAJ

Obecnie w rejonie skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z linią kolejową E20 Warszawa - Berlin brakuje integracji transportu zbiorowego, a często zamykany przejazd kolejowy generuje utrudnienia w ruchu pojazdów. Dziennie przez stację Poznań Junikowo przejeżdża 135 pociągów, z których zatrzymuje się 35, a przejazd zamykany jest średnio co 15 minut. Przystanki autobusowe po obu stronach torów są położone w odległości od 100 do 200m od stacji Poznań Junikowo, a z uwagi na natężenie ruchu pociągów czas przejazdu między nimi ulega znacznemu wydłużeniu.

W związku z tym Miasto Poznań wraz z gminą Komorniki i Starostwem Powiatowym w Poznaniu podjęło działania zmierzające do stworzenia w tym miejscu zintegrowanego węzła transportowego.

Zakres projektowy inwestycji obejmuje przebudowę fragmentu ul. Grunwaldzkiej wraz z bezkolizyjnym przejazdem i przejściem pod linią kolejową E20. Polegać ona będzie na budowie układu drogowego wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej oraz funkcjonalnym połączeniu z ul. Piwoniową i Szarotkową. Projekt uwzględniać będzie budowę wiaduktu kolejowego wraz z konstrukcjami oporowymi w obrębie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Po stronie Poznania powstanie kładka dla pieszych. Ciągi piesze tunelu zostaną skomunikowane z układem naziemnym za pomocą schodów i wind.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań Junikowo, po stronie gminy Komorniki zaprojektowana zostanie infrastruktura autobusowa umożliwiająca szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi".

Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu "parkuj i jedź" o szacunkowej liczbie 238 miejsc postojowych. Projekt obejmować będzie również podziemną i naziemną infrastrukturę drogową wraz z sygnalizacją świetlną, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, oznakowaniem poziomym i pionowym.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem przyjętej koncepcji oraz dołączonymi materiałami graficznymi oraz przesyłania uwag do ZDM na wskazany powyżej adres mailowy konsultacji.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom spotkania konsultacyjnego w szkole na Żonkilowej za ogromne zaangażowanie i niezwykle wartościową pracę nad zaprezentowanym projektem, jaką wykonali Państwo wspólnie z ekspertami podczas warsztatów!

Spotkanie, w którym wzięło udział około 130 osób, było dla nas szczególnie cenne ze względu na Państwa konstruktywną pracę w tzw. "stolikach" z udziałem ekspertów, a wszystkie wnioski i uwagi do projektu, jakie nam Państwo przekazali podczas jego trwania i podczas prezentacji podsumowujących pracę zespołów, są teraz szczegółowo analizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej