"PROGRAM DLA ŚRÓDMIEŚCIA" Założenia i Kierunki Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030.

W załączniku projekt " Programu dla Śródmieścia"  - wersja A po przyjęciu autopoprawki przez Komisję Rewitalizacji Rady Miasta Poznania w dn. 9.10.2012 r.

W załączniku także projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń i kierunków Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030 wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej