Raport z przebiegu Konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 14 października do 18 listopada 2016 r.

Adresowane były do wszystkich mieszkańców Poznania,członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań, samorząd Województwa Wielkopolskiego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

Konsultacji podlegał projekt Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

 Celem konsultacji były w szczególności kierunki interwencji, które będą realizowane do 2030 r. przez Miasto Poznań w celu podniesienia jakości życia Mieszkańców i znaczenia Miasta na arenie międzynarodowej.

Pisemne uwagi i propozycje w ramach przedmiotu konsultacji społecznych można składać do dnia 18 listopada 2016 r.:

  • Osobiście: w trakcie spotkania konsultacyjnego, zaplanowanego na dzień 14 października 2016 r.
  • w formie elektronicznej: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez formularz uwag na adres: rom@um.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Konsultacje społeczne prowadził Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej