Raport z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Poznania

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 15 do 28 października 2015 r.

Pisemne uwagi i propozycje do projektu Standardów można było składać drogą elektroniczną do Wydziału Transportu i Zieleni UMP.

Do udziału w konsultacjach społecznych zostali zaproszeni mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli 18 rok życia- uczestnicy ruchu drogowego, a w szczególności:

- użytkownicy rowerów i reprezentujące ich organizacje,

- przedsiębiorcy z branży projektowej i budowlanej.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej