Raport z przebiegu II części konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy placu Ludwika Waryńskiego na Wandy Błeńskiej

Konsultacje obejmowały teren całego miasta, uczestniczyć w nich mogli wszyscy mieszkańcy Poznania, w szczególności mieszkańcy Osiedla Ogrody.

Konsultacji podlegał projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany nazwy placu Ludwika Waryńskiego na Wandy Błeńskiej.

Przedmiotem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców, interesariuszy dotyczących ww. projektu uchwały.

W I etpie konsultacji, w  terminie od 16 do 31 sierpnia 2016 r. można było składać pisemne uwagi i propozycje do projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji  drogą elektroniczną  porzez skrzynkę mejlową oraz w formie pisemnej na adres Działu Numeracji Porządkowej i Nazewnictwa Ulic, Zarządu Geodezji  i Katastru Miejskiego "GEOPOZ", który prowadził ten etap konsultacji.

W II etapie konsultacji -21 września 2016r. w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 163 odbyło się spotkanie konsultacyjno - informacyjne z mieszkańcami przy udziale przedstawicieli Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" i Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"udzielili informacji w zakresie obowiązujących procedur związanych ze zmianą nazw ulic i placów, odpowiedzieli na pytania mieszkańców w ww. zakresie, dokonali podsumowania raportu z I etapu konsultacji społecznych. Podczas spotkania zebrano również doddatkowe uwagi, opinie i postulaty mieszkańców w przedmiocie konsultacji społecznych, które Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" podsumowal również w formie raportu.

Jednocześnie informujemy, że w obecnym stanie prawnym, kompetencje w zakresie nazewnictwa ulic i placów należą wyłącznie do Rady Miasta Poznania i Rada Miasta będzie podejmowała decyzję w tej sprawie.

W związku z powyższym, zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniki konsultacji społecznych (I i II etapu) zostaną przekazane Radzie Miasta Poznania, która podejmie decyzję w sprawie zmiany nazwy placu Ludwika Waryńskiego na Wandy Błeńskiej.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z II części konsultacji społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej