Dolina Krzyżanki pomiędzy ulicami Słupską i Sianowską i W rejonie ulicy Wirskiej

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ulicami Słupską i Sianowską w Poznaniu oraz" "W rejonie ulicy Wirskiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się w czwartek, 28 września 2017 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół nr 1, przy ul. Leśnowoslkiej 35 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64, kontakt: Agnieszka Ambroziak i Grażyna Frączek, tel. 61/845 50 65.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej