Sołacz części A i D

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz cz. A i D" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców, odbędzie się w poniedziałek, 10 grudnia 2012 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum nr 63, ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu. 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Anna Siminiak, tel. 61 8455 062

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Ewelina Janik, tel. 61 878 57 85, 693 252 026

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej