Bałtycka- Gnieźnieńska

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bałtycka- Gnieźnieńska" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 45, ul. Harcerska 3 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Katarzyna Derda, tel. 61/845 50 48.kontakt: Łukasz Brodnicki, tel. 61/845 50 42.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej