W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek, 29 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, przy ul. Garbary 82  w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Magdalena Kostencka- Burek , tel. 61/845 50 55, kontakt: Olga Susicka - Banasiak, tel. 61/845 50 55.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej