Rezerwat Żurawiniec

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rezerwat Żurawiniec" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się we wtorek, 31 stycznia 2012r. o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 12 na Os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący mpzp "Rezerwat Żurawiniec": Maciej Chorążewicz, tel. 61 84 55 056.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 57 85, 602 806 284.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej