Rejon mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty oraz rejon Drogi Dębińskiej

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" oraz "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektów planów oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionych obszarów, odbędzie się w czwartek, 21 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 42, ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar tel. 61 845 50 62

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej