Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej / Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej oraz Muzeum Narodowe

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej" w Poznaniu i "Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej" w Poznaniu oraz I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Muzeum Narodowe" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 11 marca 2013 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania w Sali Sesyjnej Nr 2, przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar, tel. 61 8455 062

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej