Rejon ulicy Piastowskiej

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Piastowskiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 24 czerwca 2014 r. o godzinie 17.00  w Gimnazjum nr 42, ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Zuzanna Bąkowska, tel. 61/8455 054.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej