Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w środę, 11 lutego 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 45, ul. Harcerska 3 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna,
Olga Susicka-Banasiak, tel. 61 8455 055.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, 
Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej