Konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmiany granic Osiedli Sołacz i Winiary

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmiany granic Osiedli Sołacz i Winiary.

Zmiana granic będzie polegała na odłączeniu od Osiedla Winiary terenu, o łącznej powierzchni ok. 2500 m², na którym znajduję się plac zabaw i siłownia zewnętrzna, (położone na działkach o numerach: 101/1, 102/2, 102/1, 104/1, 104/2; obręb/arkusz 20/32) w celu przyłączenia ich do Osiedla Sołacz.
Zmianę granic obrazuje mapa poglądowa (poniżej w załączniku).

Celem konsultacji jest:

  • zapoznanie mieszkańców  Osiedli Winiary i Sołacz z proponowaną zmianą granic Osiedli,
  • zebranie opinii i uwag do proponowanej zmiany granic Osiedla Winiary i Sołacz.

Z proponowanymi zmianami zapoznać się można:

  • w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 pok.107,
  • w Oddziale Wspierania Jednostek Pomocniczych - Jeżyce, ul. Słowackiego 22, pok. 150.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 19 września do 3 października 2014 r.:
- drogą elektroniczną na adres: wjpm@um.poznan.pl
- pisemnie na adres: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Osiedli Sołacz i Winiary!

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel.: 61/878-41-67 lub 61/878-46-35.

Załączniki