Konsultacje w sprawie konkursu na Wolne Tory

Zapraszamy mieszkańców, stowarzyszenia, organizacje branżowe, wszystkich zainteresowanych do wysyłania do dnia 15 marca 2014 r. na adres: wolnetory@um.poznan.pl wizji, pomysłów, sugestii, opinii dotyczących możliwego zagospodarowania "Wolnych Torów" w Poznaniu.
Otrzymany materiał zostanie przedstawiony opinii publicznej, a następnie przekazany Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP w celu uwzględnienia przy określaniu warunków konkursu architektonicznego.