Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych Starołęka i Górczyn, a także parkingu P&R Miłostowo

W dniach od 17 do 31 lipca 2017 r. Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu "Budowa  zintegrowanych węzłów przesiadkowych Starołęka i Górczyn, a także parkingu P&R Miłostowo".

Przez cały czas trwania konsultacji można było zgłaszać swoje uwagi i propozycje drogą elektroniczną na adres: tz@um.poznan.pl oraz pocztą na adres Wydziału Transportu i Zieleni UMP.

W ramach konsultacji odbyły się również trzy spotkania konsultacyjne dla osiedli: Górczyn, Starołęka-Minikowo-Marlewo oraz Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i Warszawskie-Pomet-Maltańskie, na których omówione zostały części projektu dotyczące budowy inwestycji w trzech lokalizacjach, które obejmuje projekt:
1. Górczyn - rejon pętli autobusowej i tramwajowej
2. Starołęka - okolice pętli autobusowej
3. Miłostowo - rejon pętli tramwajowej

Celem konsultacji było zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag i sugestii mieszkańców w tym temacie. Przy tego typu projekcie istostne jest bowiem pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian.

Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 100 osób, natomiast 44 osoby zgłosiły swoje uwagi możliwymi kanałami komunikacji. W toku konsultacji zgłoszono do rozpatrzenia szereg zagadnień, które podzielono ze względu na temat i lokalizację, jakiej dotyczyły. Łącznie pogrupowano wszystkie zagadnienia w 72 uwagi, na które udzielono komentarza w niżej zamieszczonym raporcie z konsultacji. Wiele uwag znalazło już swoje przełożenie na zmiany uwzględnione w ostatecznych koncepcjach, inne zostaną wzięte pod uwagę na kolejnym etapie inwestycji, czyli przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Mając na względzie wynik konsultacji oraz inne okoliczności związane z nową perspektywą finansową UE podjęto decyzję o potrzebie kompleksowego rozwiązania sytuacji transportowej na Starołęce. Uwzględniając powyższe podjęta została decyzja o wstrzymaniu prac w zakresie poddanego dyskusji publicznej projektu parkingu P&R w rejonie Starołęki.

W związku z powyższym Miasto Poznań w najbliższym naborze wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących węzłów integracji transportowej będzie aplikowało o dofinansowanie dla zadań polegających na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego Górczyn, a także parkingu P&R Miłostowo wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury pasażerskiej.

Poniżej znajdą Państwo Raport z konsultacji wraz ze szczegółowym opisem poruszonych kwestii i komentarzami organizatora konsultacji.

Zachęcamy do zapoznania sie z przedstawionym podsumowaniem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej