spotkanie publiczne dotyczące planów odbudowy estakady na Trasie Katowickiej

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz radni Rady Miasta Poznania Marek Sternalski i Mariusz Wiśniewski zapraszają na spotkanie publiczne poświęcone planom odbudowy estakady na Trasie Katowickiej.

Spotkanie służyć będzie wyjaśnieniu wątpliwości i przedstawieniu informacji na temat planowanej inwestycji.

Odbędzie się ono w czwartek 6 marca o godzinie 17.00 w sali multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1.