Raport z Konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy drogi w ciągu ulicy Szwajcarskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przeprowadził drogą elektroniczną od 18 sierpnia do 1 września 2017 r. konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy drogi dojazdowej do Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu.

Przedmiotem konsultacji była budowa pasa dla autobusów, nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz remont nawierzchni, które to elementy znalazły się w dwuwariantowej koncepcji przebudowy drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej.

Pytania, opinie, wnioski oraz uwagi do projektu ww. inwestycji drogowej można było przesyłać na adres e-mail: szwajcarska@zdm.poznan.pl

W czasie trwania konsultacji przesłanych zostało pięć odpowiedzi z opiniami i propozycjami zmian w zaprezentowanych wariantach realizacji inwestycji, które prezentujemy Państwu w raporcie w załączeniu.

Dziękujemy za udział w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej