Spotkanie konsultacyjne dot. koncepcji budowy dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Skubiszewskiego do skrzyżowania z ul. Bukowską i Roosevelta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym dotyczącym koncepcji budowy dróg rowerowych w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Skubiszewskiego do skrzyżowania z ul. Bukowską i Roosevelta.

Celem spotkania jest dyskusja na temat przedstawionej koncepcji, a także zgłaszanie pytań i uwag dotyczących planów budowy dróg rowerowych na omawianym odcinku ulicy Grunwaldzkiej.

W trakcie spotkania nastąpi także podsumowanie uwag i wniosków zgłoszonych na wcześniejszych etapach konsultacji oraz na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla św. Łazarz w dniu 31 marca br.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w Liceum Ogólnokształcącym nr 2, przy ul. Matejki 8/10 w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.