Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie wycinki drzew na Osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu

Od 26 lutego do 12 marca 2014 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie wycinki drzew na Osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu.

Do mieszkańców bloków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie planowanych do wycinki drzew (bloki nr 1-7 oraz 26-28) dostarczono stosowane pisma oraz karty do głosowania - na jedno mieszkanie przypada jeden głos.

W wyniku głosowania 68% mieszkańców opowiedziało się za wycinką drzew na Osiedlu Stefana Batorego, 19% mieszkańców uzależniło swoją zgodę od wizji lokalnej Wydziału Ochrony Środowiska, 13% mieszkańców było przeciwnych wycince drzew.

Głosowaniu towarzyszyła wysoka frekwecja na poziomie 47% (662 rozesłanych karty do głosowania- 309 oddanych kart).

Wyniki głosowania stanowią rekomendację dla Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie podejmowania decyzji o ewentualnej wycince drzew.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej