Konsultacje w sprawie wycinki drzew na Osiedlu Stefana Batorego

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla Stefana Batorego (mieszkańcy bloków nr 1-7 oraz 26-28) do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wycinki drzew:
- 4 topoli rosnących w pobliżu bloków nr 26-28 na Osiedlu Stefana Batorego
- 40 topoli rosnących w pobliżu bloków nr 1-7 na Osiedlu Stefana Batorego

Poniżej zamieszczamy pisma oraz wzory kart do głosowania dla poszczególnych mieszkańców.

Od 26 lutego do 12 marca 2014 r. karty należy wrzucać do oznaczonej urny, która wystawiona będzie w Pływalni Miejskiej ATLANTIS, os. Stefana Batorego 101 w godzinach otwarcia pływalni: od poniedziałku do piątku od 06:00 do 22:30, w sobotę i niedzielę od 07:00 do 22:00.

Wyniki konsultacji zostaną przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska jako rekomendacja mieszkańców w przedmiotowej sprawie.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej