Konsultacje społeczne dotyczące Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017 - 2027

21 sierpnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Biuro Spraw Lokalowych UMP dotyczące Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017 - 2027.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat dokumentu "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017 - 2027".

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu opinii i uwag do 15 września 2017 r.:

- drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Biura Spraw Lokalowych na adres: slk@um.poznan.pl

- pocztą, na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań,

- osobiście, w sekretariacie Biura Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań (pokój nr 102) w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzielą Państwu pracownicy Oddziału Polityki Mieszkaniowej i Nadzoru w Biurze Spraw Lokalowych, w okresie od 21 sierpnia do 15 września 2017 r. pod numerem telefonu: (061) 8785812, (061) 8785742.

Poniżej znajdą Państwo konsultowany dokument: "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027" wraz z załącznikami:

  1. Diagnozą potrzeb mieszkaniowych. Interpretacja badań ankietowych pt. "Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków".
  2. Analizą wielokryterialną pt. "Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków - rekomendacje dla polityki mieszkaniowej".
  3. Mapą z terenami miejskimi pod zabudowę mieszkaniową w Poznaniu

oraz formularz opinii i uwag, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

Konsultacje potrwają do 15 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

Załączniki