Debata na temat przyszłości stadionu im. Edmunda Szyca

W piątek 25 maja br. o godzinie 15.30 w Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Poznaniu odbyła się debata poświęcona przyszłości dawnego stadionu im. E. Szyca w Poznaniu.

Celem debaty było zebranie opinii i oczekiwań na temat możliwych sposobów zagospodarowania tego terenu.

Ta forma dialogu społecznego jest połączeniem debaty publicznej z badaniami społecznymi.

Zakładała ona dokonanie dwóch "pomiarów" badawczych:

  • w ramach ankietowych badań PAPI (pierwsza połowa maja)
  • w ramach ankietowych badań z uczestnikami debaty (zaraz po debacie)

Pozwalało to porównać opinie mieszkańców "niezainteresowanych" (lub posiadających mniej ugruntowaną wiedzę na dany temat) z opiniami mieszkańców, którzy otrzymują materiały informacyjne oraz mają możliwość pogłębienia tematu podczas 5-godzinnej dyskusji.

W przygotowaniu wspomnianego materiału informacyjnego uczestniczyli przedstawiciele władz, organizacje społeczne, instytucje naukowe oraz inni kluczowi dla danego tematu interesariusze.

Debata odbywałą się w oparciu o alternatywne scenariusze działania.

UWAGA: wyniki debaty nie są wiążące prawnie - stanowią rekomendację dla Prezydenta Miasta Poznania oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Poznańska debata na temat zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca składała się z 3 etapów.

Etap I: badanie ankietowe na reprezentatywnej kwotowej próbie mieszkańców Poznania (550) oraz mieszkańców Wildy (250).

Badanie pozwoliło uzyskać opinie mieszkańców na temat sposobu zagospodarowania terenu. 

Spośród ankietowanych mieszkańców zrekrutowana była grupa 120 uczestników debaty.

Etap II: Przygotowanie materiału informacyjnego dla mieszkańców.

Materiał zawierał informację o możliwych wariantach zagospodarowania terenu wraz z plusami i minusami każdego z wariantów.

Do materiału dołączone były osobne stanowiska stron/interesariuszy.

Etap III: Debata z udziałem 120 mieszkańców Poznania.

Przebieg debaty zakłada:

  • wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania prezentujące 4 warianty zagospodarowania terenu
  • wystąpienia interesariuszy
  • dyskusję 120 uczestników debaty w grupach
  • rundę pytań i odpowiedzi
  • głosowanie nad wariantami zagospodarowania oraz wypełnienie kwestionariusza ankiety

Załączniki