Podsumowanie II etapu konsultacji społecznych Planu Transportowego

Konsultacje trwały od 22 stycznia do 4 lutego 2014 r.
W ich czasie przesłano łącznie 104 uwagi.
Raport zawiera zestawienie przesłanych uwag.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014 - 2025, uwzględniający głosy mieszkańców i organizacji pozarządowych, zebrane podczas II etapu konsultacji społecznych znajdziesz tutaj

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej