II etap konsultacji społecznych Planu Transportowego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "planem transportowym".

Prezentowany dokument jest efektem przeprowadzonych badań oraz  spotkań konsultacyjnych w ramach projektu pn. Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej.

Celem konsultacji jest:

  • zapoznanie mieszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nich założeń
  • zebranie opinii i uwag do ww. dokumentu
  • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 22 stycznia do 4 lutego 2014 r.:

-poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza, przesyłając na adres mailowy: konsultacje@um.poznan.pl

-pisemnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w czwartek, 30 stycznia 2014 r. o godzinie 17:00 w sali 207 (II piętro) Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Po rozpatrzeniu uwag, projekt dokumentu zostanie przekazany do uchwalenia przez Radę Miasta Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej