Konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy płyty Rynku Jeżyckiego

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w dniu 09 września 2017 r. rozpoczęło konsultacje społeczne związane z przebudową płyty Rynku Jeżyckiego w Poznaniu oraz jej nowym zagospodarowaniem. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag od wszyskich zainteresowanych dotyczących zagospodarowania płyty Rynku Jeżyckiego i jego sposobu funkcjonowania. Zebrane opinie i uwagi posłużą do zaprojektowania na nowo jego przestrzeni.

Konsultacje potrwają 21 dni od 09 do 29 września 2017 r.

Przedmiotem konsultacji będzie prowadzenie badań społecznych na obszarze i w okolicy Rynku Jeżyckiego w zakresie obecnego zagospodarowania i jego codziennego funkcjonowania oraz sposobu korzystania z niego przez mieszkańców i innych użytkowników. Badaniami objęte zostaną osoby korzystające z rynku i jego okolic, a także osoby pracujące i prowadzące działaność gospodarczą na rynku i w jego okolicach.Przeprowadzona zostanie analiza postaw wobec możliwych zmian w zakresie sposobu zagospodarowania obszaru oraz ocena potencjalnych kierunków zmian zagospodarowania. Opinie, uwagi i propoycje będą zbierane w postaci ankiet telefonicznych i pisemnych.

Teren objęty konsultacjami to obszar wyznaczony ulicami:Staszica - Dąbrowskiego - Kościelna - Poznańska - Kochanowskiego - Sienkiewicza - Szamarzewskiego.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzielą Państwu pracownicy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, tel. 61 878-45-14 w terminie przeprowadzenia konultacji społecznych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!