Podsumowanie konsultacji społecznych w ramach prac projektowych dla zadania: PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ W UL. DĄBROWSKIEGO

W ramach przeprowadzonych między 21.03.2016 r. a 17.04.2016 r. konsultacjach społecznych do ZTM wpłynęło łącznie 51 wiadomości. Postulaty strony społecznej dotyczyły głównie zagadnień związanych z docelową organizacją ruchu, funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego oraz estetyką wizerunku miasta. Ponadto, Rada Osiedla Jeżyce odniosła się do proponowanych zmian, formułując uwagi z następująco uszeregowanymi priorytetami: ruch pieszy, ruch komunikacji miejskiej, zieleń, ruch rowerowy, ruch samochodowy mieszkańców, tranzyt samochodowy.

Po wnikliwej analizie zgłoszonych postulatów, która została przeprowadzona pod kątem technicznym, formalno-prawnym, funkcjonalnym i ekonomicznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, postanowiono o wprowadzeniu korekt z zakresu organizacji ruchu, tj.:

  • pozostawienie relacji lewoskrętnych z ul. Dąbrowskiego w ulice poprzeczne (oprócz zakazu skrętu w lewo w ul. Żurawia z uwagi na przystanek "wiedeński" przy Rynku Jeżyckim);
  • likwidacja lewo-skrętów do posesji poza obszarem skrzyżowań;
  • ustanowienie jednego kierunku ruchu w ul. Długosza (w kierunku ul. Dąbrowskiego, zgodnie z obowiązującą tymczasową organizacją ruchu) oraz automatyczne wyeliminowanie jednego lewoskrętu z ul. Dąbrowskiego przez torowisko tramwajowe, przy zachowaniu nakazu skrętu w prawo z ul. Długosza w ul. Dąbrowskiego.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej