Rejon ulic Taylora i Kościuszki / Rejon ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego REJON ULIC TAYLORA I KOŚCIUSZKI oraz REJON ULIC NOWOWIEJSKIEGO I 23 LUTEGO W POZNANIU.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do obu projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek 3 kwietnia 2012r. o godz. 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne:Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Anna Siminiak, Jędrzej Cesar, tel. 61/ 84 55 062

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Ewelina Janik, tel. 61/878 57 85, 693 252 026

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej